Zgodnie z misją naszej firmy, w której to priorytetem jest kompleksowość i wszechstronność usług przy zachowaniu ich najwyższej jakości, pragniemy Państwu przybliżyć kolejną sferę naszej działalności czyli doradztwo i konsulting informatyczny. Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi  mi. przedstawicielami firmy Sage Symfonia oraz CDN Comarch, zajmujemy się na życzenie analizą potrzeb softwarowych Klienta i doborem najbardziej właściwego dla niego oprogramowania, tak aby maksymalnie usprawnić prowadzenie przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Polecane przez nas programy są najlepszą propozycją zarówno dla małego jaki i dużego biznesu. W naszej ofercie znajdują się  rozwiązania informatyczne uznawane powszechnie za topowe i służące profesjonalnemu prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Równocześnie zajmujemy się doradztwem finansowym i ekonomicznym, w tym przygotowaniem w imieniu Klienta wniosków kredytowych oraz pomocą w wyborze partnera kredytowego i najbardziej optymalnej formy finansowania działalności. Od wielu lat w imieniu klientów współpracujemy ze ścisłą czołówką polskich i zagranicznych banków oraz firm leasingowych. Przez ten czas zdążyliśmy zdobyć  uznanie i zaufanie instytucji finansowych jako profesjonalne i sprawdzone biuro księgowe. W związku z tym rekomendowane przez nas banki i leasingdawcy oferują dla naszych Klientów najlepsze rozwiązania na satysfakcjonujących obydwie strony warunkach.

 

Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu dotacji z Unii Europejskiej, tzn. przygotowujemy we współpracy z profesjonalnymi agencjami księgową dokumentację wymaganą  w celu pozyskania przez naszych Klientów  dofinansowania z różnego rodzaju funduszy UE. Co ważne od wielu lat mamy doświadczenie w rozliczaniu i prawidłowym księgowaniu oraz raportowaniu funduszy europejskich. Jest to bardzo istotne zarówno na etapie składania wniosków jak i późniejszego wysyłania raportów z wykonania. Warto pamiętać że z powodu błędów w sprawozdaniach wiele przedsiębiorców straciło raz już uzyskane dofinansowanie. Dlatego warto powierzyć te działania profesjonalnym partnerom wyspecjalizowanym w tego rodzaju sprawozdawczości.


Nasze biuro księgowe świadczy również usługi przez internet. Jest to tak zwana rachunkowość online. Księgowość internetowa umożliwia naszym klientom zdalny i bieżący dostęp do zaksięgowanych danych firmy z prezentacją dla właściciela mi. takich informacji jak należne płatności do US, ZUS i kontrahentów, a także poziom sprzedaży, kosztów i dochodu. Rachunkowość internetowa prowadzona jest w oparciu stosowane przez nas systemy CDN Optima online.
 

Dla wygody naszych klientów wykonujemy również inne czynności powiązane z obsługą księgową. Są to w szczególności: wirtualne biuro oraz obsługa rozrachunków i płatności klienta. Pierwsza z nich polega na rejestracji działaności gospodarczej klientów - osób prawnych pod adresem naszej kancelarii. Biuro w ramach tej usługi wykonuje również czynności odbierania poczty przychodzącej  i przekazywania jej bezpośrednio do klienta. Obsługa płatności polega zaś na  monitorowaniu należnych zleceniodawcy kwot, a także elektroniczna realizacja wymagalnych publicznoprawnych oraz kosztowych zobowiązań  z rachunku bankowego klienta.